Saturday, October 10, 2020

നൂറുദിന പദ്ധതി, 40 ദിവസം: നാൽപ്പതിലേറെ പദ്ധതി നാടിന്‌ സമർപ്പിച്ചു

 കേരളീയർക്ക്‌ ഓണസമ്മാനമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ‘നൂറുദിനം നൂറു പദ്ധതിയിൽ 40 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്‌ നാൽപ്പതിലേറെ പദ്ധതി. 88 ലക്ഷം കുടുംബത്തിന്‌ നാലു മാസത്തേക്ക്‌ പ്രഖ്യാപിച്ച ഭക്ഷ്യകിറ്റുകളുടെ വിതരണവും ആരംഭിച്ചു. ക്ഷേമ പെൻഷൻ 1400 രൂപയാക്കി വർധിപ്പിച്ച്‌ എല്ലാ മാസവും നൽകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും യഥാർഥ്യമായി. സ്‌കൂളുകളെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 125 സ്‌കൂൾ കെട്ടിടമാണ്‌ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്‌. 54 കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമാണത്തിനും തുടക്കമായി.

ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാല കൊല്ലത്തും സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കോവിഡ്‌ ആശുപത്രി കാസർകോട്ടും യാഥാർഥ്യമായി. അഞ്ചു ജില്ലയിലായി 10,095 പേർക്ക്‌‌ ഈ കാലയളവിൽ പട്ടയം വിതരണം ചെയ്‌തു.

40 ദിവസം: യാഥാർഥ്യമാക്കിയ പ്രധാന പദ്ധതികൾ

● ലൈഫ്‌ പദ്ധതിയിൽ 29 ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമാണത്തിന്‌ തുടക്കം

● തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ആർസിസിയിലും പുതിയ അത്യാഹിത വിഭാഗം

● കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുതിയ ഒപി വിഭാഗം

● എസ്‌എടി ആശുപത്രിയിൽ ഹീമോഫീലിയ സംയോജിത ചികിത്സാകേന്ദ്രം

● 75 കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം

● സംസ്ഥാനത്ത്‌ ആദ്യ സംയോജിത കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം പാങ്ങപ്പാറയിൽ

● തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ കാത്ത്‌ ലാബ്‌

● രണ്ടു ലക്ഷം ഹെക്ടർ നെൽവയൽ ഉടമകൾക്ക്‌ റോയൽറ്റി

● കൊല്ലം മൺറോതുരുത്തിൽ കൃഷിയും കാർഷിക കലണ്ടർ പ്രഖ്യാപനവും

● കുട്ടനാട്‌ വികസന പദ്ധതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം

● തിരുവനന്തപുരം തോന്നയ്‌ക്കലിൽ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ്‌ പാർക്കിന്‌ ശിലയിട്ടു

● സംരംഭ വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം 173 സംരംഭത്തിന്‌ കെഎഫ്‌സി വായ്‌പ

● കേരള സിറാമിക്‌സിൽ നവീകരിച്ച പ്ലാന്റും പ്രകൃതിവാതക പ്ലാന്റും

● തൃശൂർ കൈപ്പറമ്പിലും കുന്നംകുളത്തും കണ്ണൂർ പിലാത്തറയിലും പാലക്കാട്‌ കണ്ണമ്പ്രയിലുമായി നാലു സ്‌റ്റേഡിയം

● ഇൻവെസ്റ്റ്‌ കേരളയിൽ 4 പുതിയ പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

● പാലക്കാട്‌ കിൻഫ്രയുടെ മെഗാ ഫുഡ്‌പാർക്ക്‌

● ജലത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ പരിശോധിക്കാൻ 480 തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ ലാബ്‌

● കൊച്ചി മെട്രോ ഒന്നാംഘട്ടം പൂർത്തിയായി. പേട്ടവരെ സർവീസ്‌

● പിറവത്ത്‌ സപ്ലൈകോ സബർബൻ മാൾ

● കന്യാകുമാരിയിൽ കേരള ഹൗസിന്‌ ശിലയിട്ടു

● 186 കോടി രൂപയുടെ 11 പൊതുമരാമത്തു പദ്ധതി

● സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപിക്കുന്ന ആദ്യ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രതിമ തലസ്ഥാനത്ത്‌ അനാച്ഛാദനം

● പണ്ഡിറ്റ്‌ കറുപ്പൻ മാസ്റ്റർ സ്‌മാരക മന്ദിരത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം

● പട്ടികജാതിവർഗ വകുപ്പിനു കീഴിൽ ആറ്റിപ്രയിലും വെട്ടിക്കവലയിലും ഐടിഐ അക്കാദമിക്‌ ബ്ലോക്കും

● 12,500 പട്ടികജാതി–- പട്ടികവർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക്‌ പഠനമുറി

● പട്ടികജാതി സങ്കേതങ്ങളായി 5 അംബേദ്‌കർ ഗ്രാമത്തിന്റെ നിർമാണത്തിന്‌ തുടക്കം

● ഗതാഗത ചട്ടലംഘനങ്ങൾക്ക്‌ പിഴ ഈടാക്കാൻ ഇ ചെലാൻ പദ്ധതി

● വയനാട്‌ ചുരം ബദൽ തുരങ്കപാത പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കം

● പത്തനാപുരം, ചടയമംഗലം, രാമനാട്ടുകര, പയ്യന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുതിയ സബ്‌ ആർടി ഓഫീസുകൾ

● ജനങ്ങൾക്ക്‌ ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള സേവനം നൽകാൻ പഞ്ചായത്ത്‌ ഡയറക്ടറേറ്റ്‌ ഐഎസ്‌ഒ നിലവാരത്തിലായതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം

● വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത്‌ പോർട്ട്‌ ഓപ്പറേഷൻ ബിൽഡിങ്‌

● മഞ്ചേശ്വരത്തും കൊയിലാണ്ടിയിലും നവീകരിച്ച മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങൾ

● ക്ഷീരവികസന മൃഗപരിപാലന രംഗത്ത്‌ നിരവധി പദ്ധതി

● അന്തർസംസ്ഥാനപ്രസരണശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി പദ്ധതി

● 100 പുതിയ യന്ത്രവൽക്കൃത കയർപിരി യൂണിറ്റിന്‌ തുടക്കം

● ശംഖുംമുഖം റോഡ്‌ നിർമാണം

No comments:

Post a Comment