Saturday, October 17, 2020

പൂർണസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി

 ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നൽകിയ നിർണായക സംഭാവനകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? രണധീരതയും ത്യാഗസന്നദ്ധതയും മാത്രമായിരുന്നില്ല അവരുടെ കൈമുതൽ. ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിയാൽ മാത്രമേ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകൂ എന്ന് തുടക്കംമുതൽക്കേ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.

കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പ്രതിനിധാനംചെയ്ത വിപ്ലവാശയങ്ങളുടെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മുറുകെ പിടിച്ച യാഥാസ്ഥിതിക വീക്ഷണത്തിന്റെയും ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ ആദ്യവേദിയായിരുന്നു ദേശബന്ധു ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ, 1921ൽ അഹമ്മദാബാദിൽ ചേർന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ 36–-ാമത് സമ്മേളനം. ദ ഹിസ്‌റ്ററി ഓഫ്‌ ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്‌ എന്ന ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചരിത്രകാരനായ ഡോ. പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ ഈ വസ്തുത എടുത്തുകാട്ടുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി ഉദ്ഘോഷിച്ച "സ്വരാജ്', (1920ൽ കൽക്കത്തയിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ചു) കോൺഗ്രസിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്ന കാലഘട്ടം. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചേർന്ന അഹമ്മദാബാദ് സമ്മേളനത്തിൽ, മൗലാന ഹസ്രത്ത് മൊഹാനി "സ്വരാജ്' എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന് ഭേദഗതി നിർദേശിക്കുന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. സ്വാമി കുമാരാനന്ദ ഈ പ്രമേയത്തെ പിന്താങ്ങി. ആദ്യത്തെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിരുന്നു ഇരുവരും. അതേക്കുറിച്ച് പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു:

""സ്വരാജി''നെ, ""എല്ലാ വിദേശനിയന്ത്രണങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തമായ പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം'' എന്ന വിധത്തിൽ ഭേദഗതി ചെയ്ത് നിർവചിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചുകൊണ്ട് മൗലാനാ ഹസ്രത് മൊഹാനി തുടക്കംകുറിച്ച വിവാദം നമുക്കിനി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സംഭവിച്ചതിന്റെയെല്ലാം ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായ ഗതി എന്ന നിലയിൽ, കാലത്തിന്റെ വിദൂരതയിലിരുന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, കോൺഗ്രസോ ഗാന്ധിയോ അതിനെ ചെറുത്തത് എന്തിനെന്ന് ആരുംതന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകും. പക്ഷേ, ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി പ്രതികരിച്ചത്.’’


മുന്നോട്ടുള്ള പാത തെരഞ്ഞെടുത്തവർ

ചരിത്രത്തിലെ പിന്നിട്ട കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി നൽകിയ ഉപദേശം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം പ്രതിനിധികളും അംഗീകരിച്ചു. ഹസ്രത്ത് മൊഹാനി അവതരിപ്പിച്ച പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം അങ്ങനെ തള്ളപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് അപകടം ബോധ്യപ്പെട്ടു. തങ്ങൾക്ക് നേരിടാവുന്ന നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ അവർ തിടുക്കത്തിൽ നടപടികളെടുത്തു. സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് വൈകാതെതന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച ഹസ്രത് മൊഹാനിയെ അറസ്റ്റ്‌ചെയ്തു.

ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദമായിരുന്നില്ല ഹസ്രത് മൊഹാനിയുടേത്. 1920 ഒക്ടോബർ 17ന് താഷ്‌കന്റിൽ രൂപംകൊണ്ട ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാർടിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം, എം എൻ റോയിയും അബനിമുഖർജിയും ചേർന്ന് അഹമ്മദാബാദ് സമ്മേളനത്തിനുമുമ്പ് ഒരു "മാനിഫെസ്റ്റോ' കോൺഗ്രസിന്റെ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്ക് വിദേശത്തുനിന്ന് അയച്ചിരുന്നു. അജ്മീറിൽനിന്നുള്ള രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ ഈ രേഖ വീണ്ടും അച്ചടിപ്പിച്ച് പ്രതിനിധികൾക്കിടയിൽ വിതരണംചെയ്തു. ഇതേക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയവും അവർ അവതരിപ്പിച്ചു. രേഖ ലഭിച്ചവരിൽ മറ്റൊരാളായിരുന്നു ഹസ്രത് മൊഹാനി. ""സമ്പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം'' ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയമായാണ് അദ്ദേഹം അത് അവതരിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനവേദിയിൽ ഇദംപ്രഥമമായി പ്രതിധ്വനിച്ചു. തുടർന്നുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളായപ്പോഴേക്കും ഈ ആശയഗതിക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

( കടപ്പാട്‌ : പീപ്പിൾസ്‌ ഡെമോക്രസി)

No comments:

Post a Comment