Sunday, December 27, 2020

കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യത

 എസ്എഫ്ഐ രൂപീകരണം കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു. അത് ശരിയായിരുന്നെന്ന്‌ കാലം തെളിയിച്ചു.  രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനമായി എസ്‌എഫ്‌ഐ വളർന്നത് വിദ്യാർഥി സമൂഹത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പോരാടിയതുകൊണ്ടും മറ്റ്‌ ജനാധിപത്യ ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടതു കൊണ്ടുമാണ്‌. ‌ എസ്‌എഫ്‌ഐയുടെ ആദ്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിമൻ ബസു പറയുന്നു.

 

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും സാമ്രാജ്യ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെയും ഭാഗമായാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംഘടിത വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനം ഉടലെടുക്കുന്നത്. 1936ൽ ലക്‌നൗവിൽ രൂപം കൊണ്ട ഓൾ ഇന്ത്യ വിദ്യാർഥി ഫെഡറേഷനാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഘടിത വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനം. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും അതിനുശേഷം നിരവധി ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങളിലും വിദ്യാർഥികൾ സജീവമായി പങ്കാളികളായി. ഇടതുപക്ഷ ചിന്തയും ശാസ്‌ത്രീയ സോഷ്യലിസമെന്ന ലക്ഷ്യവും പുലർത്തിയിരുന്ന അത് ക്രമേണ വലതുപക്ഷ ചിന്താധാരയിലേക്ക് വഴുതിവീണു. ഭരണ വർഗവുമായി സന്ധി ചെയ്‌തു. ഇത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദ്യാർഥികളിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. വലതുപക്ഷ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെ നീങ്ങാൻ അവർ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വിദ്യാർഥികളുടെ യഥാർഥ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനും ജനകീയ ജനാധിപത്യ പോരാട്ടങ്ങളോടാപ്പം നിലകൊള്ളാനുമായി പ്രത്യേക സംഘടനകൾ രൂപം കൊണ്ടു.  ബംഗാളിൽ ബിഎസ്എഫ്, കേരളത്തിൽ കെഎസ്എഫ്, പഞ്ചാബിൽ പിഎസ്‌യു തുടങ്ങി വിവിധ പേരുകളിലാണ് അവ പ്രവർത്തിച്ചത്. ദേശീയ തലത്തിൽ ഒറ്റ സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ്  എസ്എഫ്ഐ രൂപം കൊണ്ടത്.

 ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും വിദ്യാർഥികൾ ജനകീയ സമരങ്ങളിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചു. സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും  ദേശീയ വിമോചന പോരാട്ടങ്ങൾക്കും  ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച്‌ ഇവിടെയും വിദ്യാർഥികൾ തെരുവിലിറങ്ങി. ഒപ്പം വിദ്യാർഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സമരങ്ങളും. ഇന്ത്യയിലും രാഷ്‌ട്രീയസാമൂഹ്യ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നടന്ന കാലം. സാമൂഹ്യ നീതിക്കും വിദ്യാർഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും ദേശീയ തലത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊള്ളണമെന്ന ചിന്ത ശക്തമായി.  ആറു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച വിദ്യാർഥി സംഘടനാ നേതാക്കൾ 1969ൽ ബംഗാളിലെ ഹൗറയിൽ ഒത്തു ചേർന്ന്‌ ദേശീയതലത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാൻ പ്രാരംഭ ചർച്ച നടത്തി. കേരളത്തിൽനിന്ന്‌  സി ഭാസ്‌കരനും കെഎസ്എഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സി പി അബൂബക്കറും പങ്കെടുത്തു. അവിടെ കാര്യമായ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. 1970 ജൂലൈയിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത് ഡംഡം ക്ലെവ് ഹൗസിൽ യോഗം ചേർന്നു പ്രിപ്പറേറ്ററി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു.  സംഘടനയുടെ ഭരണഘടന, കൊടി, കരട് രൂപരേഖ എന്നിവ തയ്യാറാക്കാൻ ഉപസമിതികളും രൂപീകരിച്ചു. ആ കമ്മിറ്റിയാണ് വിവിധ സംഘനകളെ യോജിപ്പിച്ച് ദേശീയ സമ്മേളനം വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു രൂപീകരണ  സമ്മേളനം. 

ഏതാനും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എസ്എഫ്ഐ‌ക്ക്‌ ഇപ്പോൾ 24 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കമ്മിറ്റിയായി. രാജ്യത്തെ നിരവധി സർവകലാശാലകളിലും കോളേജ് –-സ്‌കൂളുകളിലും യൂണിയനുകളുടെ ഭരണ സാരഥ്യം വഹിക്കുന്നു. വലതുപക്ഷ ചിന്താഗതി‌ക്കെതിരെ സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, സോഷ്യലിസം എന്ന ആശയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പഠനവും സമരവും എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ജനകീയപോരാട്ടം നയിക്കുന്നതിനാലാണ് രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമര സംഘടനായി വളരാൻ കഴിഞ്ഞത്.

രാജ്യം ഇപ്പോൾ ദുർഘടമായ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടാത്ത വിധം ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് മുതലെടുക്കാനാണ് തീവ്രവർഗീയശക്തികളും അവർ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഭരണവർഗവും ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനെതിരെ ജനങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ച് ജനാധിപത്യ മതേതര സംരക്ഷണത്തിനായി നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഗണ്യമായ പങ്കാണ് വഹിക്കാനുള്ളത്.

ഗോപി കൊൽക്കത്ത 

No comments:

Post a Comment